Orthomoleculaire therapie in Leeuwarden

Margreet Donker | Natuurgeneeskundig orthomoleculair therapeut

Wat is orthomoleculaire therapie?

Orthomoleculaire therapie draait voornamelijk om voeding. Er zijn echter nog vier natuurgerichte principes die onlosmakelijk onderdeel zijn van een optimale gezondheid. Om een zo holistisch mogelijke therapie aan te kunnen bieden, worden daarom alle vijf principes meegenomen. Deze zijn:

Energie

Ik streef ernaar energetische blokkades op te heffen.

Prikkeloverdracht

Ik streef ernaar het communicatienetwerk tussen jouw lijf en jouw hoofd te optimaliseren.

Drainage

Ik streef ernaar de belasting op jouw lever te minimaliseren.

Voeding

Ik streef ernaar jouw lijf de voedingsstoffen aan te bieden die het tekort komt.

Psyche

Ik streef ernaar emoties en patronen die jou tegenhouden samen met jou te doorbreken.


"Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn voedsel"

Hippocrates

Energetisch Morfologische Bloedtest (EMB test)

Meten is weten. Ieder mens is uniek en dus ieder mens zijn behoeftes zijn uiteraard ook uniek. De energetische morfologische bloedtest is in staat te meten waar jouw lichaam op dat moment behoefte aan heeft. Het meet onder andere je vitaminen status, mineralen status, hormonale balans, en je stressparameters. Deze test kan onderdeel zijn van orthomoleculaire therapie, maar kan ook los worden aangevraagd. 

Getuigenissen

Wat mijn cliënten zeggen

Ontvang de nieuwsbrief!